In 5 stappen naar de software die u nodig heeft

In 5 stappen naar de software die u nodig heeft

Home » De beste HR Software vergelijken

Match onze HR software leveranciers met uw organisatie

Het HR tech landschap wordt overspoeld met HR software applicaties. Door alle bomen, ook wel het overweldigende aanbod aan HR software, kan het voorkomen dat u het bos niet meer ziet.

Wat is HR software eigenlijk, welke voordelen brengt het gebruik van HR software met zich mee en hoe kiest u HR software dat het beste bij uw organisatie past? De HR Appstore geeft antwoord op deze vragen en geeft u tips om een weloverwogen beslissing te maken bij de aanschaf van nieuwe HR applicaties.

Afbeelding van een pijl in neon lichten, met de tekst: Go up and never stop

Wat is HR software?

Human Resources software, ook wel HR software, HR applicaties, HRM software of HR tools, ondersteunen HR professionals bij hun dagelijkse werkzaamheden op de meest uiteenlopende gebieden. Van werving & selectie, opleiden & ontwikkelen tot salaris & payrolling en wet & regelgeving. Verschillende HR software oplossingen ontlasten HR en ondernemers, en zorgen voor een snellere en efficiëntere afhandeling van personeelszaken.

Hoewel er weinig verschuiving zichtbaar is in de traditionele HR categorieën, wordt het aanbod aan HR applicaties in elke categorie beïnvloed door nieuwe technologische ontwikkelingen en trends. Op dit moment is er in het HR tech landschap een verschuiving gaande van cloud-based naar mobielvriendelijke HR software; een explosieve groei in HR analytics en artificial intelligence; en er is een toename zichtbaar in video – en social recruitment.

De voordelen van HR software

Het kan voorkomen dat uw organisatie volledig tevreden is met de huidige HR tools. Het is stabiel en vertrouwd. Toch kan het lonen om nieuwe HR software oplossingen te bekijken, te vergelijken en zodoende mee te gaan met de technologische ontwikkelingen in het HR landschap. Welke voordelen brengt de aanschaf van nieuwe HR applicaties met zich mee?

Bijhouden van HR informatie gaat gemakkelijker

Met geautomatiseerde HR processen wordt data eenvoudiger toegankelijk, up-to-date gehouden en gemakkelijker gedeeld. Daarnaast bieden verschillende HR applicaties overzichtelijke dashboards aan waarop HR professionals in één opslag alle resultaten van hun werkzaamheden kunnen inzien.

'

Verlaging van bedrijfskosten

Er is minder behoefte aan het aannemen van extra HR personeel en de kosten die hieraan gebonden zijn, zoals wervingskosten, secundaire voorwaarden en salaris worden geëlimineerd. Het HR team kan zich door het gebruik van HR tools op andere productievere taken focussen. Daarnaast zorgt het groter wordende aanbod voor meer concurrentie en drukt dit de prijs van diverse tools.

Verbetering in besluitvorming

Wanneer HR professionals up-to-date en accurate informatie en statistieken tot hun beschikking hebben, kunnen er betere beslissingen genomen worden. Het gemak waarop rapportages gedraaid kunnen worden, verzekeren HR professionals ervan dat zij snel en gemakkelijk toegang hebben tot de juiste informatie.

Hogere HR efficiëntie

HR software verbetert de manier waarop HR managers en medewerkers hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, bespaart een organisatie tijd en administratieve handelingen en draagt zodoende bij aan een hogere productiviteit.

Verbetering in communicatie

HR software applicaties dragen bij aan het stroomlijnen van HR processen, het verminderen van overbodige communicatie en zorgen voor meer synergie en samenwerking. Snelle en effectieve communicatie is een essentieel onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

5 stappenplan om de best matchende
HR software te vergelijken

Het aanbod aan HR applicaties kan overweldigend overkomen. Toch is het belangrijk om HR software oplossingen te laten aansluiten op de doelstellingen van de organisatie. U wilt per slot van rekening ook dat er uiteindelijk HR tools worden geselecteerd die een maximale bijdrage leveren aan de behoefte van de organisatie.

Bereid u daarom goed voor en doorloop de onderstaande stappen tijdens het beslissingsproces.

Stap 1: Stel vast welk probleem u wilt oplossen met de aanschaf van een HR tool
Het lijkt voor de hand te liggen, maar vele organisaties vergeten hier toch goed bij stil te staan. Formuleer duidelijk welk HR probleem u wilt oplossen en houdt rekening met de doelstellingen van Human Resources. Denk bijvoorbeeld aan een haperende gesprekkencyclus, een recruitmentproces dat veel tijd in beslag neemt, niet de juiste kandidaten kunnen vinden voor een vacature of medewerkers die niet over de laatste of juiste kennis beschikken. Vergeet hierbij ook niet de missie, kernwaarden en specifieke doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen. Het selecteren van HR software begint pas zodra goed is vastgesteld wat het probleem is en welke bijdrage wordt verwacht.

Stap 2: Betrek de juiste stakeholders bij de aanschaf van HRM software
Bij het beslissingsproces is het ook van belang om de juiste stakeholders bij het probleem te betrekken en gezamenlijk het HR vraagstuk door te nemen. Stel ook vast wie er uiteindelijk met de software aan de slag gaat. Is het alleen van toepassing op Human Resources of gaat het om een HR oplossing voor alle medewerkers binnen de organisatie? U krijgt op deze manier een compleet beeld en creëert gemakkelijker draagvlak voor de invoering van nieuwe HR software.

Stap 3: Stel vast aan welke eisen en wensen de HR applicatie moet voldoen
Zodra is vastgesteld wat precies het HR probleem is, kunt u beginnen met het opstellen van een eisen- en wensenlijst. Aan welke functionaliteiten wilt u graag dat uw HR software voldoet? Moet het bijvoorbeeld een SaaS oplossing zijn; beschikken over een overzichtelijk dashboard of statistieken; responsive of toegankelijk zijn voor meerdere gebruikers? Stel daarnaast vast hoeveel waarde u precies hecht aan iedere functionaliteit. Ook kan het lonen om met uw IT afdeling te overleggen waar u precies rekening mee moet houden bij de aanschaf van HR applicaties en samen met IT de juiste randvoorwaarden op te stellen.

Stap 4: Stel het budget vast waarvoor u nieuwe HRM software kunt aanschaffen
Bepaal hoeveel budget uw organisatie wilt reserveren voor de aanschaf van HR software en indien van toepassing voor hoe lang er een abonnement aangeschaft kan worden. Zo kan er gericht gezocht worden naar HR software oplossingen die vallen binnen het budget en wordt er achteraf teleurstelling voorkomen.

Stap 5: Zoek de best matchende HR software uit
Na het doorlopen van de bovenstaande stappen zoekt u de HR tools uit die het beste matcht met uw lijst aan eisen, wensen en budget. Op deze manier vergelijkt u alle HR software applicaties op een gestructureerde manier, voorkomt u veel discussies achteraf en maakt u een weloverwogen beslissing ten gunste van de HR afdeling als de organisatie an sich.

Afbeelding van het dashboard van de HR Appstore

Maak kennis met de HR Appstore: overzicht over HR data, processen en resultaten

Met de HR Appstore krijgt u volledige controle over uw HR processen en resultaten, bespaart u tijd en geld en creëert u hét meest overzichtelijke dashboard met informatie uit alle HR software applicaties. Vergelijk de verschillende aangesloten aanbieders van HR software en probeer vrijblijvend een aantal applicaties.

Creëer nu uw overzichtelijke HR dashboard

Ga voor overzicht over HR data, processen en resultaten.

Thuiswinkel Zakelijk gecertificeerd Betaal met iDeal in de HR Appstore Betaal met creditcard Betalen met Visa

Home » De beste HR Software vergelijken

Share This